Skip to main content
Evropski socialni sklad +
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Homes, training and jobs: what’s the reality of Social Europe?

Ahead of the EU elections, Euronews Real Economy travelled to Romania and France to meet people whose lives have taken a new turn, thanks to EU funded solidarity initiatives for building a strong social Europe.

Beyond stigma: Latvia’s inclusive initiatives for people with disabilities

The ‘Step into another’s shoes’ campaign was designed to increase public understanding, empathy and support for people with disabilities. It was built on the idea that the best way to understand someone is to step into their shoes.

Kaj je ESS+

What is esf+ collage
Evropski socialni sklad + (ESS+) je glavni instrument Evropske unije (EU) za vlaganje v ljudi. S proračunom v višini skoraj 99,3 milijarde evrov za obdobje 2021–2027 bo še naprej pomembno prispeval k politikam EU na področju zaposlovanja, socialnih zadev, izobraževanja ter znanj in spretnosti, vključno s strukturnimi reformami na teh področjih.