Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Homes, training and jobs: what’s the reality of Social Europe?

Ahead of the EU elections, Euronews Real Economy travelled to Romania and France to meet people whose lives have taken a new turn, thanks to EU funded solidarity initiatives for building a strong social Europe.

Beyond stigma: Latvia’s inclusive initiatives for people with disabilities

The ‘Step into another’s shoes’ campaign was designed to increase public understanding, empathy and support for people with disabilities. It was built on the idea that the best way to understand someone is to step into their shoes.

Τι είναι το ΕΚΤ+

What is esf+ collage
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) είναι το κύριο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Με προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.