Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

ESF ieguldījums Eiropas atveseļošanā

Covid-19 krīze ir skārusi visas ekonomikas nozares, un, lai Eiropa spētu atgūties no šīs ārkārtas situācijas, ir nepieciešama stingra un koordinēta reakcija.

ES novirzīs ievērojamus resursus tam, lai palīdzētu dalībvalstīm un reģioniem pārvarēt Covid-19 pandēmijas sociālekonomiskās sekas un sekmētu gatavošanos zaļai, digitālai un noturīgai atveseļošanai. Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) un iniciatīva “Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām” (REACT-EU) nodrošinās finansējumu, kas vajadzīgs, lai radītu un saglabātu darbvietas, pilnveidotu izglītību un prasmes un veicinātu visneaizsargātāko cilvēku sociālo iekļaušanu.

Kas ir REACT-EU

Iniciatīva “Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām” (REACT-EU) tika sākta 2020. gadā, lai paplašinātu kohēzijas politikas pasākumus reaģēšanai uz krīzi un krīzes seku pārvarēšanai. Tā būtiski papildina dalībvalstīm pieejamo ES finansējumu, kas paredzēts pandēmijas izraisīto problēmu risināšanai.

REACT-EU finansējums palīdzēs novērst teritoriālo atšķirību palielināšanos un izvairīties no nevienmērīga atveseļošanas procesa. Pateicoties šim atbalstam, dalībvalstis varēs turpināt koncentrēties uz veselības sistēmu un darba tirgu noturības atjaunošanu, sniegt atbalstu darba ņēmējiem un uzņēmumiem un risināt krīzes sociālās sekas, vienlaikus veidojot nākotnes prasībām atbilstošus pamatus ekonomikas atveseļošanai. REACT-EU garantēs, ka Eiropa turpina virzību uz zaļu, iekļaujošu un noturīgu ekonomiku.

Šīs iniciatīvas mērķis būs mazināt plaisu starp tūlītēju reaģēšanu uz krīzi saskaņā ar 2014.–2020. gada ES struktūrfondiem un ilgtermiņa atveseļošanas programmām 2021.–2027. gada kohēzijas politikas ietvaros. Tā ietver 47,5 miljardus eiro lielu papildu finansējumu, kas būs pieejams 2014.–2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF), Eiropas Sociālajam fondam (ESF), kā arī Eiropas atbalsta fondam vistrūcīgākajām personām (EAFVP) un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI). Šie papildu līdzekļi tiks piešķirti 2021. un 2022. gadā, izmantojot pagaidu atveseļošanas instrumentu NextGenerationEU.