Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

ESF na podporu oživení

Krize způsobená covidem-19 zasáhla všechna odvětví evropského hospodářství, a proto bylo nutné odpovědět na ni rázným a koordinovaný způsobem, aby se zajistilo, že všichni v Evropě tuto mimořádnou situaci zvládnou.

Unie poskytne členským státům značné zdroje, aby jim pomohla vypořádat se se socioekonomickými dopady koronavirové pandemie a připravit se na hospodářské oživení, jež bude probíhat pod vlajkou ekologické a digitální transformace a zvyšování odolnosti. Evropský sociální fond plus (ESF+) a iniciativa Pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU) poskytnou potřebné finanční prostředky k vytváření a zachování pracovních míst, rozvoji vzdělávání a dovedností a podpoře sociálního začlenění osob ve zranitelném postavení.

Co je REACT-EU?

Iniciativa Pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU) byla zahájena v roce 2020 s cílem rozšířit opatření v oblasti reakce na krize a řešení krizí v rámci politiky soudržnosti. Je významným doplňkem k financování z EU, které mohou členské státy využít při zvládání důsledků pandemie.

Základní funkcí fondů REACT-EU bude zastavit prohlubování rozdílů a zabránit nerovnoměrnému průběhu hospodářského oživení. Tyto finanční prostředky umožní členským státům se i nadále soustředit na obnovu odolnosti systémů zdravotní péče, obnovu trhů práce, podporu pracovníků a podniků, jakož i řešení sociálních dopadů krize, a vybudovat takové základy oživení, které obstojí i v budoucnu. REACT-EU zajistí, aby Evropa pokračovala ve vytváření ekologického, digitálního, inkluzivního a odolného hospodářství.

Účelem této iniciativy je překlenout mezeru mezi okamžitou reakcí na krizi poskytnutou ze strukturálních fondů EU na období 2014–2020 a dlouhodobými programy obnovy prováděnými v rámci politiky soudržnosti v období 2021–2027. Zahrnuje 47,5 mld. eur dodatečných prostředků uvolněných na období 2014–2020 ve prospěch Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pomoci nejchudším osobám (FEAD). Tyto dodatečné finanční prostředky budou poskytnuty v období 2021–2022 prostřednictvím dočasného nástroje na podporu oživení Next Generation EU.