Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

ЕСФ за възстановяването

Кризата с COVID-19 засегна всички сектори на европейската икономика и изисква силен и координиран отговор, за да може всички в Европа да се справят с тази извънредна ситуация.

ЕС ще насочи значителни ресурси, за да помогне на държавите членки и регионите да се справят със социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19 и да се подготвят за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване. Чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и инициативата „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU) ще се осигури необходимото финансиране за създаване и запазване на работни места, постигане на напредък по отношение на образованието и уменията и насърчаване на социалното приобщаване на хората в уязвимо положение.

Какво представлява REACT-EU?

Инициативата „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU), чието начало бе поставено през 2020 г. като продължение на мерките за реакция на кризата и преодоляване на последиците от нея по линия на политиката на сближаване, представлява значително допълнение към финансирането от Съюза, до което държавите от ЕС имат достъп, за да се справят с трудностите, произтичащи от пандемията.

Средствата по REACT-EU ще бъдат от съществено значение за предотвратяване на задълбочаването на различията и за избягване на неравномерен процес на възстановяване. Тези средства ще дадат възможност на държавите членки да продължат усилията си за подобряване на устойчивостта на здравните системи, съживяване на пазарите на труда, подпомагане на работниците и предприятията и справяне със социалните последици от кризата, като същевременно подготвят ориентирани към бъдещето основи на възстановяването. REACT-EU ще допринесе за това Европа да продължи да развива екологична, цифрова, приобщаваща и устойчива икономика.

Инициативата ще послужи като мост между непосредствения отговор на кризата чрез структурните фондове на ЕС за периода 2014—2020 г. и дългосрочните програми за възстановяване по политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Тя включва допълнителни средства в размер на 47,5 млрд. евро, които ще бъдат отпуснати по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) и инициативата за младежка заетост. Тези допълнителни средства ще бъдат предоставени през периода 2021—2022 г. чрез временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU.