Skip to main content
Evropski socialni sklad +

ESS za okrevanje

Kriza zaradi COVID-19 je prizadela vse sektorje evropskega gospodarstva in zahtevala trajen in usklajen odziv, da bi lahko vsi v Evropi obvladovali te izredne razmere.

EU bo namenila znatna sredstva za pomoč državam članicam in regijam pri spopadanju s socialno-ekonomskimi učinki pandemije COVID-19 ter pri pripravah na zeleno, digitalno in odporno okrevanje. Evropski socialni sklad plus (ESF+) in pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU) bosta zagotovila potrebna sredstva za ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest, napredek na področju izobraževanja in pridobivanja spretnosti ter spodbujanje socialnega vključevanja ljudi v ranljivem položaju.

Kaj je REACT-EU

Pobuda „pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope“ (REACT-EU), ki je bila uvedena leta 2020 kot razširitev ukrepov kohezijske politike za odzivanje na krize in njihovo odpravo, pomeni pomemben dodatek k financiranju EU, ki ga imajo države članice na voljo za obvladovanje težav, ki so posledica pandemije.

Sredstva REACT-EU bodo ključna za preprečevanje poglabljanja razlik in neenakomernega procesa okrevanja. Ta sredstva bodo državam članicam omogočila, da bodo še naprej lahko krepile odpornost zdravstvenih sistemov, obnavljale trge dela, podpirale delavce in podjetja ter obravnavale socialne posledice krize, ob tem pa pripravljale temelje za okrevanje, ki bodo kos izzivom prihodnosti. REACT-EU bo zagotovil, da bo Evropa še naprej razvijala zeleno, digitalno, vključujoče in odporno gospodarstvo.

Pobuda bo pomembna za premoščanje vrzeli med takojšnjim odzivanjem na krize v okviru strukturnih skladov EU za obdobje 2014–2020 in dolgoročnimi programi za okrevanje v okviru kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Sveženj REACT-EU vključuje 47,5 milijarde evrov dodatnih sredstev, ki bodo za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) ter Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) in pobudo za zaposlovanje mladih (YEI) na voljo v obdobju 2014–2022. Ta dodatna sredstva bodo v obdobju 2021–2022 zagotovljena iz začasnega instrumenta za okrevanje NextGenerationEU.