Skip to main content
Fond Soċjali Ewropew+

FSE għall-Irkupru

Il-kriżi tal-COVID-19 affettwat is-setturi kollha tal-ekonomija tal-Ewropa, u rrikjediet rispons b’saħħtu u kkoordinat biex jiġi żgurat li kulħadd fl-Ewropa kollha jkun jista’ jinnaviga din is-sitwazzjoni straordinarja.

L-UE se tidderieġi riżorsi sostanzjali biex tgħin lill-Istati Membri u lir-reġjuni jindirizzaw l-effetti soċjoekonomiċi tal-pandemija tal-COVID-19 u jħejju għal irkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti. Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) u l-inizjattiva tal-Assistenza fl-Irkupru għall-Koeżjoni u għat-Territorji tal-Ewropa (REACT-EU) se jipprovdu l-finanzjament meħtieġ għall-ħolqien u l-preservazzjoni tal-impjiegi, l-avvanz fl-edukazzjoni u l-ħiliet, u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali ta’ persuni f’sitwazzjonijiet vulnerabbli.

X’inhi REACT-EU?

Imnedija fl-2020 bħala estensjoni tar-rispons għall-kriżijiet u l-miżuri ta’ tiswija tal-kriżi tal-politika ta’ koeżjoni, l-inizjattiva tal-Assistenza fl-Irkupru għall-Koeżjoni u għat-Territorji tal-Ewropa (REACT-EU) tirrappreżenta żieda sinifikanti għall-finanzjament tal-UE li l-Istati Membri jistgħu jaċċessaw biex jimmaniġġjaw id-diffikultajiet li jirriżultaw mill-pandemija.

Il-fondi REACT-EU se jkunu vitali għall-prevenzjoni tat-twessigħ tad-disparitajiet u biex jiġi evitat proċess ta’ rkupru irregolari. Dawn il-fondi se jippermettu lill-Istati Membri jkomplu jiffokaw fuq il-bini mill-ġdid tar-reżiljenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa, ir-restawr tas-swieq tax-xogħol, l-appoġġ għall-ħaddiema u l-intrapriżi u l-indirizzar tal-impatt soċjali tal-kriżi – filwaqt li jitħejjew pedamenti għall-irkupru li jibqgħu validi fil-futur. REACT-EU se tiżgura li l-Ewropa tkompli tiżviluppa ekonomija ekoloġika, diġitali, inklużiva u reżiljenti.

Din l-inizjattiva se taħdem biex tnaqqas id-distakk bejn ir-rispons immedjat għall-kriżi taħt il-Fondi Strutturali tal-UE 2014-2020, u l-programmi ta’ rkupru fit-tul taħt il-politika ta’ koeżjoni 2021-2027. Hi tinkludi €47.5 biljun f’fondi addizzjonali li se jitqiegħdu għad-disponibbiltà tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) kif ukoll tal-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) għall-2014-2020. Dawn il-fondi addizzjonali se jiġu pprovduti fl-2021-2022 permezz tal-istrument ta’ rkupru temporanju tal-UE li jmiss.