Skoči na glavni sadržaj
Europski socijalni fond plus

ESF za oporavak

Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 pogodila je sve sektore europskog gospodarstva te je iziskivala kontinuiran i koordiniran odgovor kako bi svi u Europi mogli prevladati tu izvanrednu situaciju.

EU će usmjeriti znatna sredstva kako bi državama članicama i regijama pomogao da se nose sa socioekonomskim posljedicama pandemije bolesti COVID-19 i pripreme za zeleni, digitalni i stabilan oporavak. U okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i inicijative Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU) osigurat će se potrebna sredstva za otvaranje i očuvanje radnih mjesta, unapređenje obrazovanja i vještina te promicanje socijalne uključenosti osoba u ranjivom položaju.

Što je REACT-EU?

Inicijativa Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU), pokrenuta 2020. kao nastavak mjera za odgovor na krizu i oporavak u okviru kohezijske politike, predstavlja važan dodatak financijskim sredstvima EU-a kojima države članice mogu pristupiti kako bi savladale poteškoće uslijed pandemije.

Financijska sredstva inicijative REACT-EU bit će od presudne važnosti za sprečavanje produbljivanja razlika i izbjegavanje neujednačenog procesa oporavka. Ta će sredstva državama članicama omogućiti da i dalje budu usredotočene na ponovno oživljavanje otpornosti zdravstvenih sustava, obnovu tržišta rada, pružanje potpore radnicima i poduzećima te suočavanje s društvenim posljedicama krize, pri čemu će udariti temelje za oporavak prilagođene budućim izazovima. U okviru inicijative REACT-EU osigurat će se da Europa nastavi razvijati zeleno, digitalno, uključivo i otporno gospodarstvo.

Tom će se inicijativom nastojati premostiti razdoblje između neposrednog odgovora na krizu u okviru strukturnih fondova EU-a (2014. – 2020.) i dugoročnih programa oporavka u okviru kohezijske politike (2021. – 2027.). Paket za REACT-EU uključuje dodatna sredstva od 47,5 milijardi EUR, koja će biti stavljena na raspolaganje Europskom fondu za regionalni razvoj (EFRR) (2014. – 2020.), Europskom socijalnom fondu (ESF), Fondu europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Inicijativi za zapošljavanje mladih (YEI). Ta dodatna sredstva bit će na raspolaganju 2021. i 2022. u okviru privremenog instrumenta za oporavak NextGenerationEU.