Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

Den Europæiske Socialfond for genopretning

Alle sektorer i Europas økonomi er blevet påvirket af covid-19-krisen, og det har krævet en vedholdende, koordineret indsats at sikre, at alle i Europa er i stand til at tackle denne ekstraordinære situation.

EU vil afsætte betydelige ressourcer til at hjælpe medlemslandene og regionerne med at afhjælpe de sociale og økonomiske tab, som covid-19-pandemien har ført med sig, og forberede sig på en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og REACT-EU-initiativet vil yde den nødvendige bistand til at skabe og bevare arbejdspladser, støtte uddannelsesinitiativer og udvikle færdigheder og fremme social inklusion af sårbare personer.

Hvad er REACT-EU?

REACT-EU, som står for Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (genopretningsbistand til samhørighed og til områder i Europa), blev lanceret i 2020 for at udbygge samhørighedspolitikkens kriseberedskab, og udgør et væsentligt bidrag til EU-finansieringen, som medlemslandene kan anvende til at imødegå problemer som følge pandemien.

REACT-EU-midlerne vil være afgørende for at forhindre den voksende ulighed og undgå en ulige genopretningsproces. Disse midler vil give medlemslandene mulighed for fortsat at fokusere på modstandsdygtig genopretning af sundhedssystemer, genopretning af arbejdsmarkeder, støtte til arbejdstagere og virksomheder og afhjælpning af de sociale problemer, som krisen har ført med sig, og samtidig etablere et fremtidssikret fundament for genopretning. REACT-EU vil sikre, at udviklingen af en grøn, digital, inklusiv og modstandsdygtig økonomi fortsætter i Europa.

Dette initiativ er endnu et skridt i retning af at slå bro mellem den umiddelbare kriserespons med midler fra EU's strukturfonde for 2014-2020 og den langsigtede genopretning af økonomien med midler fra samhørighedsfondene for 2021-2027. Det omfatter 47,5 mia. euro i ekstra midler, som vil blive stillet til rådighed for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) 2014-2020, Den Europæiske Socialfond (ESF) samt Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Disse ekstra midler vil blive stillet til rådighed i 2021-2022 gennem det midlertidige genopretningsinstrument NextGenerationEU.