Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska socialfonden+
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Enhancing vocational education in Estonia: a new approach

A new programme in Estonia has improved vocational and higher education by introducing practical training and real-world experience for students.

Building capacity: how overseas training is transforming healthcare in Malta

Malta tackled a shortage of specialist healthcare professionals by sending students to the United Kingdom for advanced training in genetic counselling, optometry, and orthoptics.

Latest news & videos

Vad är ESF+?

What is esf+ collage
Europeiska socialfonden+ (ESF+) är EU:s viktigaste instrument för att investera i människor. Med en budget på omkring 99 miljarder euro under 2021–2027 kommer ESF+ att fortsätta att ge ett viktigt bidrag till EU:s politik och strukturreformer inom sysselsättning, sociala frågor, utbildning och kompetens.