Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Enhancing vocational education in Estonia: a new approach

A new programme in Estonia has improved vocational and higher education by introducing practical training and real-world experience for students.

Building capacity: how overseas training is transforming healthcare in Malta

Malta tackled a shortage of specialist healthcare professionals by sending students to the United Kingdom for advanced training in genetic counselling, optometry, and orthoptics.

Co je ESF+

What is esf+ collage
Evropský sociální fond plus (ESF+) je hlavním nástrojem Evropské unie (EU) pro investice do lidského kapitálu. S rozpočtem ve výši téměř 99,3 mld. eur na období 2021–2027 bude i nadále významně přispívat k politikám EU v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, vzdělávání a dovedností, včetně strukturálních reforem v těchto oblastech.