Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Enhancing vocational education in Estonia: a new approach

A new programme in Estonia has improved vocational and higher education by introducing practical training and real-world experience for students.

Building capacity: how overseas training is transforming healthcare in Malta

Malta tackled a shortage of specialist healthcare professionals by sending students to the United Kingdom for advanced training in genetic counselling, optometry, and orthoptics.

Какво представлява ЕСФ+

What is esf+ collage
Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) е основният инструмент на Европейския съюз (ЕС) за инвестиране в хората. С бюджет от почти 99,3 млрд. евро за периода 2021—2027 г. ЕСФ+ ще продължи да допринася значително за политиките на ЕС относно заетостта, социалната сфера, образованието и уменията, включително за структурните реформи в тези области.